Algemene Voorwaarden

1 Klachten

2 Prijs

3 Reparatiefomulier

4 Stoppen of doorgaan

5 Vervangend product

6 Kwaliteit

7 Aansprakelijkheid

8 Garantie

9 Niet afgehaalde producten

10 Geschillen

11 Geschillencommissie

12 Geschillenoplossing door de rechter

UNETO-waarborg